Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Velkommen til Askim Historielag!

Vi er en aktiv forening med 700 medlemmer og vi  ønsker at  hvert enkelt medlem skal få utbytte at sitt medlemskap hos oss. Det kan være aktiv deltagelse i driften av museet, registrering og vern av kulturminner, dokumenter, film og bilder eller slektsforsking.Vi trenger også folk til enklere arbeidsoppgaver, enten det er ute eller inne. I den forbindelse er det opprettet forskjellige komiteer og utvalg:

Museumsutvalget har ansvar for museets bygninger og dets vedlikehold, samt omvisertjenesten.

Arrangementskomiteen har ansvar for historielagets møter, fester, utearrangement ved museet og ellers arragement som styret bestemmer.

Askim Lokalhistoriske Arkiv har ansvar for bilde- og dokumentarkivet. Her ligger også ansvar for salg av tjenester, skrifter, bøker og filmer. Utvalgets oppgaver omfatter også utstillinger.

Gjenstandskomiteen har ansvar for registrering, merking, plassering og vedlikehold av gjenstander.

Slektsgranskingsgruppa støtter opp om slektsgransing og kilder som kan brukes i slikt arbeid.

PR og informasjonsutvalget arbeider med utgivelser av årbok, historielagets hjemmesider, brosjyrer etc.

Om du har interesser eller kunnskaper om noen av disse emnene, og har lyst til å arbeide litt frivillig for laget, vil vi gjerne høre fra deg.

Men, om du ønsker å være mer passiv, så er du også hjertelig velkommen til det.

Fra tid til annen arrangerer vi utflukter og turer, og flere ganger i året har vi faste aktiviteter i Randulfstua på museet.

april Årsmøte
mai Åpning av museet for sesongen
oktober Sildeaften
november    Gløggaften

 

Du kan bli medlem ved å betale inn kontingenten til konto nummer 1100 10 89627 adressert til

Askim Historielag, Postboks 255, 1802 Askim. Kontingenten er kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 250 for familie.

 Husk å påføre avsender og avsenders adresse

 IMG 3810web

Go to top