HISTORIE


Skoleplansjer

1 2 3 Neste
Filnavn: AHPL0901
Beskrivelse: Daglige gjøremål i landskap
Kunstner: Maler Nils Asplund
Forlag: Læremiddelcentralen, Reinhardt Monsen A/S, Oslo
Objektnavn: Tundratiden
Krediteres:
Daglige gjøremål i landskap<br>Kunstner: Maler Nils Asplund<br>Forlag: Læremiddelcentralen, Reinhardt Monsen A/S, Oslo

Filnavn: AHPL0903
Beskrivelse: Beskrivelse: Heimer og Aslaug
Kunstner: Maler Asbj. Knutsen
Forlag: Olaf Norlis forlag, Kristiania
Objektnavn: Norrøn mytologi
Krediteres:
Beskrivelse: Heimer og Aslaug<br>Kunstner: Maler Asbj. Knutsen<br>Forlag: Olaf Norlis forlag, Kristiania

Filnavn: AHPL0907
Beskrivelse: Det indre av en røkstue på Vestlandet.
Kunstner: Maler Asbjørn Knutsen
Forlag: Olaf Norlis forlag, Kristiania
Objektnavn: Dagligliv
Krediteres:
Det indre av en røkstue på Vestlandet.<br>Kunstner: Maler Asbjørn Knutsen<br>Forlag: Olaf Norlis forlag, Kristiania

Filnavn: AHPL0908
Beskrivelse: Sigurd Jorsalfar seiler gjennom Nörvasund
Kunstner: Maler Asbjørn Knutsen
Forlag: Olaf Norlis forlag, Kristiania
Objektnavn: Vikingtiden
Krediteres:
Sigurd Jorsalfar seiler gjennom Nörvasund<br>Kunstner: Maler Asbjørn Knutsen<br>Forlag: Olaf Norlis forlag, Kristiania

Filnavn: AHPL0910
Beskrivelse: Kristian IV i slaget ved Femern
Kunstner: Asbj. Knutsen
Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania
Objektnavn: Kongemakt
Krediteres:
Kristian IV i slaget ved Femern<br>Kunstner: Asbj. Knutsen<br>Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania

Filnavn: AHPL0911
Beskrivelse: Kongehyldning paa Akershus i 1648
Kunstner: Asbj. Knutsen
Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania
Objektnavn: Kongemakt
Krediteres:
Kongehyldning paa Akershus i 1648<br>Kunstner: Asbj. Knutsen<br>Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania

Filnavn: AHPL0912
Beskrivelse: Karl XII ved Fredriksten
Kunstner: Asbj. Knutsen
Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania
Objektnavn: Kongemakt
Krediteres:
Karl XII ved Fredriksten<br>Kunstner: Asbj. Knutsen<br>Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania

Filnavn: AHPL0913
Beskrivelse: Tordenskjold i Dynekilen
Kunstner: Asbj. Knutsen
Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania
Objektnavn: Krig
Krediteres:
Tordenskjold i Dynekilen<br>Kunstner: Asbj. Knutsen<br>Forlag: Olaf Norlis Forlag, Kristiania

Filnavn: AHPL1151
Beskrivelse: Plakat: Kongeriget Norges Grundlov af 17de Mai 1814. (Mette Lund Riiser)
Kunstner: Kåre Riiser
Forlag: Privat
Objektnavn: Dagligliv
Krediteres:
Plakat: Kongeriget Norges Grundlov af 17de Mai 1814. (Mette Lund Riiser)<br>Kunstner: Kåre Riiser<br>Forlag: Privat

Filnavn: AHPL1200
Beskrivelse: The Tower of London. Visual production Limited. Katolog nr. 901
Kunstner:
Forlag: David & Harrison.
Objektnavn: Historie
Krediteres:
The Tower of London. Visual production Limited. Katolog nr. 901<br>Kunstner:<br>Forlag: David & Harrison.

Filnavn: AHPL1201
Beskrivelse: Picture Map of London
Kunstner: Ukjent
Forlag: The Daily Telegraph
Objektnavn: Historie
Krediteres:
Picture Map of London<br>Kunstner: Ukjent<br>Forlag: The Daily Telegraph

Filnavn: AHPL2001
Beskrivelse: Ledingskib fra Vikingetiden
Kunstner: Asbjørn Knutsen
Forlag: Parmanns Læremiddelsanstalt
Objektnavn: Vikingtiden
Krediteres:
Ledingskib fra Vikingetiden<br>Kunstner: Asbjørn Knutsen<br>Forlag: Parmanns Læremiddelsanstalt

Filnavn: AHPL2002
Beskrivelse: Hjemkomst fra Vikingfærd
Kunstner: Asbjørn Knutsens billeder til Norgeshistorien
Forlag: Parmanns Læremiddelsanstalt, Kristiania
Objektnavn: Vikingtiden
Krediteres:
Hjemkomst fra Vikingfærd<br>Kunstner: Asbjørn Knutsens billeder til Norgeshistorien<br>Forlag: Parmanns Læremiddelsanstalt, Kristiania

Filnavn: AHPL2003
Beskrivelse: Gilde i en hall fra Vikingetiden
Kunstner: Asbjørn Knutsens billeder til Norgeshistorien
Forlag: Parmanns Læremiddelsanstalt Kristiania
Objektnavn: Vikingtiden
Krediteres:
Gilde i en hall fra Vikingetiden<br>Kunstner: Asbjørn Knutsens billeder til Norgeshistorien<br>Forlag: Parmanns Læremiddelsanstalt Kristiania

Filnavn: AHPL2006
Beskrivelse: Slaget ved Hafrsfjorden
Kunstner:Asbjørn Knutsens Billeder til Norges historien
Forlag: Olaf Norlis forlag, Kristiania
Objektnavn: Vikingtiden
Krediteres:
Slaget ved Hafrsfjorden<br>Kunstner:Asbjørn Knutsens Billeder til Norges historien<br>Forlag: Olaf Norlis forlag, Kristiania