Startside
Askim Museum
Askim Historielag
Kykkelsrud
Askim-sangen
Lokalhistorisk arkiv
Museal raritet
Rudsmosen
Gamle bygninger
Film og video
Veien til museet
Romsåsen
Tillitsvalgte
Lysfestivalen
Kulturminner 1
Kulturminner 2
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

--

,

 Kulturminner i Askim


Slik forestiller Arne Lystad seg steinkirken i Askim, viet til jomfru Maria, og reist på slutten av 1100-tallet.

Det er med stor glede Askim Historielag  publiserer denne presentasjonen av kulturminner i Askim, som lokalhistorikeren Arne Lystad har utarbeidet. I den inngår også naturlig hans synspunkter og kommentarer.

Lystad som er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt utrettelige virke, er vel kjent for  for Askims og nabokommunenes befolkning.

 Han har i samarbeid med fylkeskonservatoren ryddet gammelkirketomt i Skiptvet, ryddet og merket fornminner i Askim og i Skiptvet, og på oppdrag fra fylkesmannens landbruksavdeling registrert og beskrevet gamle ferdselsårer i Askim. Gjennom en årrekke har han forfattet et stort antall artikler i ymse publikasjoner og har i tillegg utgitt en lang rekke hefter med lokalhistorisk innhold. Lystad er også en begavet tegner og maler med utstillinger  i Norge og Spania, og til glede for leserne har han også  illustrert sine publikasjoner. 

 

Snarveier til hovedinnholdet – pek og klikk!

Navnet Askim, bosetting og utvikling Kirker
Offeret Gamle ferdselsårer
Gravfelt Gamle overfartssteder ved Glomma
Skålgroper Romsåsen med bygdeborg og gruve
Hov eller ikke hov på Hov? Kråkåsen – full av gåter
Steinleggingene ved Langnes Varde på Romsåsen?
Boplasser ved Kjellås Forsvarsanlegget ved Langnes
«Skjælforekomster» ved Trostebæk Stabburet på Oraug
Kokestein på Nord-Fusk Rudsmåsan
Leirraset mellom Lier og Eik Tjærehjeller
Flyttblokken ved Sekkelsten Ulvestua på Skjørten
Jettegrytene på Sør-Fusk Gamle sagn
Haraldshaugen
Kulturminne – hva er det? Askim Kirkemuseum
 

Klikk for stor størrelse

Tips:
 klikk på illustrasjonene,
for å se dem i stor størrelse.

Les mer om
steinalderen

Se animasjon

Les mer om bronsealderen Les mer om
jernalderen

Les mer om middelalderen
 

 

Verdt å se og lese:

 

Se gamle flyfotografier over Askim

Se kulturminner på kart

Se registrerte kulturminner i Askim

Les om forskjellige typer kulturminner

Se KART med kulturminner avmerket

Les hva regjeringen mener

Se KART over Askim og nabokommuner

Les om kulturminneåret 2009

Les om tapet av kulturminner

Riksantikvaren om kulturminner

Se bilder fra gamle Askim

Kulturminner og skogbruket

Les kulturminneloven

 Her er noe for skolene i Askim forslag 1

Les «Den som dør, får se»

Her er noe for skolene i Askim  forslag 2

_________

Forfatterens kilder utover dem som er nevnt i teksten:

Gårdshistorie Askim
Lars Aabol: Askim kommune gjennom 100 år
Martin Dehli: Dette i for seg lille kall
Jens Grønset: Askim før og nå
Tor Idland: Fra ville stryk til fossekraft
Oldsaksamlingens registreringer
Arkivmateriale NSB
Overingeniør i Statens Veivæsen Joh. Skaugaard: Det Norske Veivæsens Historie
Kommunens informasjonsbrosjyre om Romsåsen
Siv. ing. Bjørn Rosenberger: 150 år siden «affæren» ved Langnes
Steinar Bakke: Deler av historien om Solbergfossbanen
Fylkeskonservator Stein Schjelle
Fylkeskonservator Anne-Sophie Hygen
Konservator Karl Kalhovd
Dr. filos., arkeolog ved NIKU Jan Brendalsmo
Erling Johansen
Anne Pedersern : Harald Blåtann og Jelling
Trygve Wik: Heim og stad
Reidar Fønnebø: Oldstidsveger – slep og kongeveger
Jørgen H. Marthinsen: Frakt og ferdsel i Heggen og Frøland
Ragna Braadland: Øster i Viken
Ståle Botn: Fangst
Asbjørn Salseng
Marina Prusac
Ivar Rui
Thorleif Kvale
Ottar Stordahl
Harald Blandhoel
Harald Berg
Asbjørn Høie
Bjarne Aaser
Folketradisjonen
Egen forsking

 

Tekst og tegninger: Arne Lystad

Grafisk utforming: Thorbjørn Koch

Tilbake til begynnelsen


 
Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker
 
webredaktør: Thorbjørn Koch